Chào Mừng Mọi Người Đã Đến Với TUTVIAFB.COM Website cung cấp tài nguyên uy tín số 1 Việt Nam.LIkesubfree.vn Website tăng Like ,Sub, Folow Facebook Giá Rẻ Uy Tín .Mọi tài nguyên mọi người mua sẽ được trích 1 số tiền nho nhỏ dành tặng các em nhỏ Vùng Cao mong mọi người ủng hộ SHOP lâu dài xin cảm ơn ^-^
TÀI KHOẢN XÁC MINH DANH TÍNH - IDENTITY VERIFIED ACCOUNTS

Tài Khoản Random Cổ XMDT - XMDT Stock Random Account

✅ Full định dạng + Checkpoint về mail + Live Ads ( Bạn bè 0-5k)-✅ Full format + Checkpoint about mail + Live Ads (Friends 0-5k)

Giá: 55.000đ Còn lại: 3 Đã bán: 2.797 Quốc gia:

Tài Khoản Philippines cổ XMDT - Old Philippine Account XMDT

Full định dạng + Checkpoint về mail + Live Ads ( Bạn bè 0-5k)-✅ Full format + Checkpoint about mail + Live Ads (Friends 0-5k)

Giá: 60.000đ Còn lại: 2 Đã bán: 6.883 Quốc gia:
Tài Khoản Kháng 902- RESISTANCE ACCOUNTS

Tài Khoản 902 Cầm 9 Tài Khoản Scan có chi tiêu (Bao Check )- Account 902 Stock 9 account scan (Including Check )

✅ Full định dạng + Checkpoint về mail + Live Ads ( Bạn bè 0-5k)-✅ Full format + Checkpoint about mail + Live Ads (Friends 0-5k)

Giá: 160.000đ Còn lại: 5 Đã bán: 133 Quốc gia:

Tài Khoản Quảng Cáo Indonesia (2009-2019) resistant to 902 Live ads can get TKQC- Indonesian Advertising Account (2009-2019) resistant to 902 Live ads can get TKQC

✅ Full định dạng + Checkpoint về mail + Live Ads ( Bạn bè 0-5k)

Giá: 130.000đ Còn lại: 3 Đã bán: 943 Quốc gia:

Tài Khoản ThaiLand Cổ kháng 902 Live ads có thể nhận được TKQC - ThaiLand accounts with 902 Live ads can receive TKQC

✅ Full định dạng + Checkpoint về mail + Live Ads ( Bạn bè 0-5k)-✅ Full format + Checkpoint about mail + Live Ads (Friends 0-5k)

Giá: 140.000đ Còn lại: 5 Đã bán: 358 Quốc gia:

Tài Khoản 902 Cầm 9 TKCN 50$ - Account 902 Holds 9 personal accounts 50$

✅Set 902 cổ cầm 9 TKCN 1m1, kích được momo - ✅Set 1 902 Stock holds 9 TKCN 1m1, can size momo

Giá: 160.000đ Còn lại: 3 Đã bán: 387 Quốc gia:
COMBO TÀI KHOẢN VIP - COMBO VIP ACCOUNT

Set via trắng + 9 tk limit 1m1 tạo >6 tháng( đổi được tiền) - Set white account + 9 old ads account limit 50$ created more than 6 months (can change currency)

Giá: 192.000đ Còn lại: 21 Đã bán: 978 Quốc gia:

Set 1 xmdt + 1 tkqc limit 83xx++ (+7 - THB, Thai nation) - Set 1 account 2line + 1 ads acc with limit 83xx++ (+7 Timezone and THB, Thai nation)

Limit 83xx++ Baht - 24h warranty Deactivate the ads account before adding card to decrease the chance ads account will die when adding card fail

Giá: 780.000đ Còn lại: 1 Đã bán: 992 Quốc gia:

Set xmdt+ 1 tài khoản 250 usd (, Quốc gia Bulgari, giờ +2) - Set 2lines + 1 ads account limit 250$ (Currency usd, Nation Bulgari, TImezone +2)

Bảo hành tụt limit trong vòng 2 days 2 days warranty in drop limit

Giá: 780.000đ Còn lại: 1 Đã bán: 356 Quốc gia:

Set via trắng + 9 tk limit 1m1 ( đổi được tiền) - Set white account + 9 ads account limit 50$ (can change currency)

Lưu ý chủ động backup tài khoản Backup ads account by yourself

Giá: 108.000đ Còn lại: 76 Đã bán: 0 Quốc gia:

Set 1XMDT + 1 TKCN 250$ đã LÁCH THUẾ ( USD, Múi giờ +7 , nation Philippines) - Set 1 2lines via + 1 Ads account 250$ no tax ( USD +7, nation Philippines)

2 days warranty for reduce limit Deactive tài khoản trước khi add thẻ để lách die tk dạng 792 Deactive before adding card to avoid die ads account

Giá: 780.000đ Còn lại: 8 Đã bán: 675 Quốc gia:

Set via trắng + 8 tk limit 1m1 ( đổi được tiền) - Set white account + 8 ads account limit 50$ (can change currency)

Giá: 99.600đ Còn lại: 8 Đã bán: 1.211 Quốc gia:

Tài Khoản Sale Cầm 9 TKCN 1m1 - Sale Account Holds 9 personal accounts 1m1

✅Set 1 Via thường cổ cầm 9 TKCN 1m1, kích được momo - ✅Set 1 Via usually holds 9 TKCN 1m1, can size momo

Giá: 59.000đ Còn lại: 7 Đã bán: 483 Quốc gia:
BM BUSINESS ACCOUNT MANAGER

Page New Share Link Bm Đối Tác-Page New Share Link Bm Partner

Page New Thường Giao Diện Cũ Share Link Đối Tác, Tên Ngoại Random-New Page Usually Old Interface Share Link Partner, Foreign Name Random

Giá: 9.900đ Còn lại: 6 Đã bán: 3.456 Quốc gia:

BM350 Cổ (2017-2020) trắng chưa tạo TKQC - Old BM (2017-2020) have not created ads acc (Can create upto 3 ads account after spending - starter limit is 50$)

Liên hệ admin out QTV sau khi mua Tạo tối đa 3 tk Limit tk bắt đầu là 50$ có thể break

Giá: 132.000đ Còn lại: 25 Đã bán: 945 Quốc gia:

BM tạo trên 8 tháng đã kháng HCQC (tkqc die, chỉ để cầm tkcn) - BM Resistant created more than 8 months (1 Ads account was restricted, can hold other ads account))

Tkqc đã bị vô hiệu hóa, chỉ để cầm tkqc khác Ads account was restricted, only for hold other ads account

Giá: 36.000đ Còn lại: 8 Đã bán: 786 Quốc gia:
Tài Khoản Change - AGED ACCOUNTS

Via ngoại siêu trâu để spam (Checkpoint về code email) - OLD random country account for spamming (Min order 2 pcs)

Check point mail chỉ dùng để spam

Giá: 14.000đ Còn lại: 15 Đã bán: 15.004 Quốc gia:

Tài Khoản Cổ Random Quốc Gia -National Random Stock Account

Tài Khoản Check Point Mail random đã cầm thêm 9TKCN 1m1- Random Check Point Mail account has added 9TKCN 1m1

Giá: 35.000đ Còn lại: 28 Đã bán: 7.940 Quốc gia:

Tài Khoản Philippines Cổ - Old Account Philippines

Tài Khoản Check Point Mail random đã cầm thêm 9TKCN 1m1- Random Check Point Mail account has added 9TKCN 1m1

Giá: 35.000đ Còn lại: 7 Đã bán: 8.129 Quốc gia:

Tài Khoản Thailland Change full CP Mail - Thailland account full profile (Unlock by mail code)

Tài Khoản Check Point Mail random đã cầm thêm 9TKCN 1m1- Random Check Point Mail account has added 9TKCN 1m1

Giá: 60.000đ Còn lại: 12 Đã bán: 1.251 Quốc gia:

Tài Khoản Brazil Change full CP Mail - Brazil account full profile (Unlock by mail code)

Can unlock by email code

Giá: 75.000đ Còn lại: 41 Đã bán: 8.902 Quốc gia:

Tài Khoản Indonesia Cổ - Old Account Indonesia

Tài Khoản Check Point Mail random đã cầm thêm 9TKCN 1m1- Random Check Point Mail account has added 9TKCN 1m1

Giá: 40.000đ Còn lại: 23 Đã bán: 3.456 Quốc gia:
FANPAGE

Fanpage 2022 đã kháng hạn chế quảng cáo (bảo hành 72h) - Fanpage (created 2022) fan page has appealed the advertising restriction (72h warranty)

Có thể đổi tên tùy thời điểm - liên hệ admin để biết thêm thông tin It is possible to change the name at any time - please contact the admin for more information

Giá: 118.800đ Còn lại: 77 Đã bán: 99 Quốc gia:

Fanpage cổ (2012-2020) scan tên ngoại (Có thể đổi tên, random quốc gia, out full qtv) - Old Fanpage scanner (Created date 2012-2020) Can rename

Strong for ads

Giá: 60.000đ Còn lại: 122 Đã bán: 119 Quốc gia:
CLONE

Clone VN name US New Kháng 282

(No avatar , No 2fa )UID|Pass|Cookie|Mail|Hotmail

Giá: 1.399đ Còn lại: 297 Đã bán: 12.223 Quốc gia:

Clone Noveri

Clone chưa very chưa kháng 282 hay thêm sđt

Giá: 500đ Còn lại: 108 Đã bán: 11.230 Quốc gia:
ĐƠN HÀNG GẦN ĐÂY
...n60 Mua 3 Tài Khoản ThaiLand Cổ kháng 902 Live ad... - 420.000đ 12 tiếng trước
...u01 Mua 2 Via Philippines XMDT Random New Cổ - Via P... - 50.000đ 12 tiếng trước
...121 Mua 7 Via ngoại siêu trâu để spam (Checkpoin... - 98.000đ 13 tiếng trước
...uan Mua 17 Tài Khoản Random Cổ XMDT - XMDT Stock R... - 935.000đ 13 tiếng trước
...ian Mua 16 Tài Khoản Quảng Cáo Indonesia (2009-201... - 2.080.000đ 13 tiếng trước
...ung Mua 3 Tài Khoản Brazil Change full CP Mail - Bra... - 225.000đ 13 tiếng trước
...777 Mua 6 Tài Khoản Thailland Change full CP Mail - ... - 360.000đ 13 tiếng trước
...145 Mua 6 Tài Khoản Quảng Cáo Indonesia (2009-201... - 780.000đ 13 tiếng trước
...502 Mua 2 Tài Khoản Cổ Random Quốc Gia -National... - 70.000đ 13 tiếng trước
...oan Mua 5 Tài Khoản 902 Cầm 9 Tài Khoản Scan c... - 800.000đ 13 tiếng trước
...123 Mua 13 Tài Khoản Brazil Change full CP Mail - Bra... - 975.000đ 13 tiếng trước
...000 Mua 12 Tài Khoản Random Cổ XMDT - XMDT Stock R... - 660.000đ 13 tiếng trước
...209 Mua 4 Tài Khoản Brazil Change full CP Mail - Bra... - 300.000đ 13 tiếng trước
...doi Mua 16 Clone VN name US New Kháng 282... - 22.384đ 13 tiếng trước
...t04 Mua 1 Tài Khoản Philippines Cổ - Old Account P... - 35.000đ 17 tiếng trước
...123 Mua 1 Tài Khoản Philippines cổ XMDT - Old Phil... - 60.000đ 18 tiếng trước
...099 Mua 13 Tài Khoản Philippines Cổ - Old Account P... - 455.000đ 18 tiếng trước
...123 Mua 1 Tài Khoản Philippines cổ XMDT - Old Phil... - 60.000đ 19 tiếng trước
...ong Mua 5 Clone VN name US New Kháng 282... - 7.950đ 19 tiếng trước
...056 Mua 18 Clone VN name US New Kháng 282... - 28.620đ 20 tiếng trước
NẠP TIỀN GẦN ĐÂY
...ube thực hiện nạp 1.000.000đ - ACB 13 tiếng trước
...ung thực hiện nạp 450.000đ - ACB 13 tiếng trước
...dhu thực hiện nạp 650.000đ - ACB 13 tiếng trước
...quy thực hiện nạp 500.000đ - ACB 13 tiếng trước
...gnw thực hiện nạp 500.000đ - ACB 13 tiếng trước
...via thực hiện nạp 2.000.000đ - ACB 13 tiếng trước
...121 thực hiện nạp 550.000đ - ACB 13 tiếng trước
...h68 thực hiện nạp 300.000đ - ACB 13 tiếng trước
...inh thực hiện nạp 400.000đ - ACB 13 tiếng trước
...056 thực hiện nạp 30.000đ - ACB 20 tiếng trước
...anh thực hiện nạp 300.000đ - ACB 23 tiếng trước
...828 thực hiện nạp 650.000đ - ACB 23 tiếng trước
...t thực hiện nạp 1.500.000đ - ACB 24 tiếng trước
...nam thực hiện nạp 200.000đ - ACB 24 tiếng trước
...349 thực hiện nạp 2.000.000đ - ACB 24 tiếng trước
...z20 thực hiện nạp 450.000đ - ACB 24 tiếng trước
...g07 thực hiện nạp 450.000đ - ACB Hôm qua
...uan thực hiện nạp 1.000.000đ - ACB Hôm qua
...789 thực hiện nạp 400.000đ - ACB Hôm qua
...223 thực hiện nạp 650.000đ - ACB Hôm qua
Mọi thắc mắc đóng góp xin liên hệ : 0987873683 xin cảm ơn tất cả các anh em đã tin tưởng và ủng hộ bên mình chúc anh em 1 mùa bội thu nhé